Bayi Girişi   

DİKTAŞ İPLİK SAN.TİC. A.Ş.
X

BİZİMLE ÇALIŞIN

İş başvurusu için yan taraftaki başvuru formunu doldurarak CV’nizi pdf / word dosyası olarak yükleyebilirsiniz.

 

Aday havuzundan uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edilir. İnsan Kaynakları tarafından yapılan ön görüşme sonrasında olumlu bulunan adaylar ilgili bölüm yöneticisiyle ikinci bir görüşme gerçekleştirir. 

 

Bu aşamalar sonrasında pozisyon için uygun bulunan adaylara ücret ve yan haklar hakkında bilgilendirme yapılarak iş teklifi yapılır. 

 

DİKTAŞ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İş bu bilgilendirme ve aydınlatma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği yapılmaktadır.  Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Diktaş A.Ş.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu nedenle tarafımızla ilişkili tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Diktaş A.Ş. işbirliği, tedarik, her türlü ticari ilişkinin kurulumunda edinmek istediğimiz bilgileri paylaşmanız sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir. Diktaş A.Ş.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince müşteri, misafir, işbirlikçi, tedarikçi muhataplarının bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Şirket veya grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Müşterilerimize, doğrudan ve dolaylı şekilde ticari ilişkide bulunduğumuz kişilere ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. veriler, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak talep ve siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek, kayıt ve verilerinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Diktaş A.Ş. adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Diktaş A.Ş. ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Ancak  firmamız üyelik formlarından topladığı bazı bilgileri, söz konusu üye kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kesinlikle satmamaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Diktaş A.Ş., Tuzla Deri OSB, Vidala Sok No 3, Tuzla, Istanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

 

Bilgi Güvenliği Politikası

 

06.02.2018

 

Diktaş A.Ş. olarak ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni bilgi varlıklarımızın ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak ve bu varlıkların kullanıldığı süreçlerdeki aşamalarda ve lokasyonlarımızda bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kriterleri ile kontrol altında tutulmasını sağlamak için uygulamaktayız.

Diktaş A.Ş. yönetimi olarak konu ile ilgili taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uyumlu olarak yürütülmesini ve uyulmasını sağlamak,
 • Bu politikayı çalışanlarımıza duyurmak ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamak,
 • Tedarikçi ve taşeronları ile ilişkilerimizi, bu firmaların Bilgi Güvenliğimize etkisini ve risklerini gözönünde bulundurarak yönetmek,
 • Bilgi güvenliği ihlallerine karşılık, gerekliyse disiplin sürecini çalıştırmak. İhlal olaylarının yönetimine ilişkin gerekli eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için, BGYS Hedef Ölçümlerini yönetim olarak gözden geçirip, değerlendirerek, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Süreç içi kontrolleri görevler ayrılığı prensibi ile kurarak kuruluş içi denetimlerde bulunmak ve bu denetimlerin sonuçlarına göre gerekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

BAŞVURU FORMU

PDF formatındaki CV’ınızı ekleyebilirsiniz.

MARKALARIMIZ


 • Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Deri Organize Sanayi Bölgesi mh. Vidala sk. No:3
  34957 Tuzla/İSTANBUL - Türkiye
 • Telefon : +90 216 458 98 00
 • E-Posta : info@diktas.com.tr
 • Bilgi Toplumu Hizmetleri
 • Biz sizi arayalım

Ev Tekstil (Ören Bayan-Altınbaşak)

Bölge
Satış Temsilcisi
Cep Tel.
Tel. - Fax
İST.AVR
Zeki Babut
ANKARA
Güven Erdoğan
İZMİR
Nail Kömürlüoğlu
ADANA
Barış Bıyıklı
G.ANTEP
Murat Ural
KONYA
Barış Bıyıklı
SAMSUN
Mehmet Yazıcı
ERZURUM
Vural Karadavut
BATI KARADENİZ
Tuncay Aydın
BURSA
Zeki Babut
SULTANHAMAM
Hasan Yalçın
İST.ANADOLU
Tuncay Aydın
BATI KARADENİZ
Tuncay Aydın

Endüstriyel

Bölge
Satış Temsilcisi
Cep Tel.
Tel. - Fax
SULTANHAMAM - MERTER - BAĞCILAR
Turgay Cebe
İSTANBUL
Ahmet Bilgin
KADIKÖY - BATI KARADENİZ
Özcan Fettahoğlu
BAYRAMPAŞA - GAZİOSMANPAŞA - BURSA
Alpaslan Çakıroğlu
İSTANBUL
Murat Bulut
ADANA - KAYSERİ
Ahmet Arıcı
İZMİR - DENİZLİ
Hasan Arslan
BEYOĞLU
Saimir İsufaj
ANKARA
Mehmet Fettahoğlu

İhracat

Dil
Satış Temsilcisi
Tel
Skype
Rusça - İngilizce
Maria Kudryashova
Türkçe
Elif Baykal
İngilizce - İspanyolca - Rusça
Vera Pavlova